Activiteiten 2010

 Gereformeerde Kerk (PKN)
 
Vrijdag 24 december 21:00 uur: 
Kerstzangavond m.m.v. het C.G.K. "Con Amore", het mannenkoor "Zanglust" en het blazersensemble uit Nieuwendijk. Meditatie door Rita van der Meer.
Zaterdag 25 december
10:00 uur: Kerst met de musical:  "Op de wijs van Mattijs" door de kinderen van de kindernevendienst. Voorganger Ds. W. Venema.
 Zondag 26 december 10:00 uur: Gezamenlijke dienst in de Ned. Herv. Kerk. voorganger Ds. C. Westerveen.
 

Ontmoetingskerk
Notenlaan 69, 4254 CC, Sleeuwijk
(0183) 301297
(0183) 302091
akok2001@hetnet.nl
 Hervormde Gemeente (PKN)

"Geen gegevens binnengekomen."
 
Esdoornlaan 32, 4254 AV, Sleeuwijk
(0183) 301865

 
 Nederlands Gereformeerde Kerk Sleeuwijk

Zaterdag 25 december 10:00 uur:
Kerst(gezins)dienst.
 
Zondag 26 december 10:30 uur:
Kerstdienst.
 
Vrijdag 31 december 19:30 uur:  Oudejaarsdienst.
 
 
Ichthuskapel
Transvaal 65, 4254 BB, Sleeuwijk
(0183) 304711
(0183) 629298
scriba@ngksleeuwijk.nl
www.ngksleeuwijk.nl

 
 Rooms Katholieke Parochie Woudrichem/Sleeuwijk

Vrijdag 24 december
 
19:00 uur:  Kerstavond in Woudrichem, Woord en communiedienst, Kinderkerstviering, Pastor Bollerman.
23:00 uur: 
Nachtdienst in Woudrichem, Woord en communiedienst, Pastor Tobé.
 
Zaterdag 25 december
09:30 uur: 
Eucharistie dagmis in Woudrichem, Pastoor v. Bronswijk.
 
Zondag 26 december 09:30 uur:
Woord en communiedienst in Sleeuwijk, Vrijwilligers. Feest van de Heilige familie, na afloop samenkomst in de Zolder.
 
 
Joannes Nepomucenuskerk
Vissersdijk 15, Woudrichem
Jozefkerk
Rijksstraatweg 22, 4254 XE, Sleeuwijk
(0183) 303050
parochiewoudrichem@planet.nl
 
  
 Hervormde Gemeente Ichthus

Zaterdag 25 december
10:00 uur: 
Oude Kerkje , Dr. C. Blenk uit Lienden.
 
16:00 uur:  Ichthuskapel, Dr. M. Verduin uit Zeist.
 

Het Oude Kerkje
Kerkeinde 31, 4254 LD, Sleeuwijk
Ichthuskapel
Transvaal 65, 4254 BB, Sleeuwijk
(0183)-302729
www.hervormdichthussleeuwijk.nl
 
 
 Vrije Evangelische Gemeente De Burcht

Zondag 19 december 18.30 uur:
 
Kinderkerstfeest in De Schans.
 
Vrijdag 24 december 21:30 uur:
 
Kerstnachtdienst.
 
Zondag 26 december 10:00 uur:
Dienst.
 

Gebouw De Schans
Munnikenland 27, 4254 ZG, Sleeuwijk
(0183) 301487
(0183) 304830
www.deburchtsleeuwijk.nl
 
 
 Eucomenische dienst en gebedsweek
 
Zondag 16 januari wordt als startavond van de gebedsweek een eucomenische dienst gehouden in de Hervormde PKN kerk aan de Es (Esdoornlaan 32), van 18:30 uur tot 19:30 uur.
 
Alle christenen worden opgeroepen om één of meerder avonden mee te komen bidden van 17 t/m 22 januari, 19:30 uur tot 20:30 uur in de Ichtuskerk aan de Transvaal. De organisatie zal elke avond in handen zijn van een andere kerkgemeenschap.
 

Links